a1   A1. Maximum snelheid
 
a2   A2. Einde maximumsnelheid
 
  A3. Maximumsnelheid op een electronisch signaleringsbord
 
  A4. Adviessnelheid
 
  A4. Adviessnelheid
 
  B1. Voorrangsweg
 
  B2. Einde voorrangsweg
 
  B3. Voorrangskruispunt
 
  B4. Voorrangskruispunt zijweg links
 
  B5. Voorrangskruispunt zijweg rechts
 
  B6. Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
 
  B7. Stop. Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
 
  C1. Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
 
  C2.Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
 
  C3. Eenrichtingsweg
 
  C4. Eenrichtingsweg
 
  C5. Inrijden toegestaan
 
  C6. Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
 
  C7. Gesloten voor vrachtauto's
 
  C8. Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
 
  C9. Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brom mobielen, als mede fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen
 
  C10. Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen
 
  C11. Gesloten voor motorfietsen
 
  C12. Gesloten voor alle motorvoertuigen
 
  C13. Gesloten voor bromfietsen en voor invalidevoertuigen met in werking zijnde motor
 
  C14. Gesloten voor fietsen en voor invalidenvoertuigen zonder motor
 
  C15. Gesloten voor fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen
 
  C16. Gesloten voor voetgangers
 
  C17. Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
 
  C18. Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van de lading, breder zijn dan op dit bord aangegeven
 
  C19. Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op dit bord is aangegeven
 
  C20. Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
 
  C21. IGesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
 
  C22. Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
 
  D1. Verkeersplein, verplichte rijrichting
 
  D2. Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
 
  D3. Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
 
  D4. Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
 
  D5. Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
 
  D6. Gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
 
  D7. Gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
 
  E1. Parkeerverbod
 
  E2. Verbod stil te staan
 
  E3. Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen
 
  E4. Parkeergelegenheid
 
  E5. Taxistandplaats; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen
 
  E6. Parkeergelegenheid voor het motor- of invalidenvoertuig dat door of t.b.v. invaliden wordt gebruikt; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen
 
  E7. Gelegenheid bestemd voor het onmiddelijk laden of lossen van goederen; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen
 
  E8. Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie die op het bord is aangegeven; tevens parkeerverbod voor alle andere voertuigcategorien
 
  E9. Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
 
  E10. Parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf; tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven
 
  E11. Einde parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf
 
  E12. Parkeergelegenheid voor openbaar-vervoer-reizigers bij een Parkeer en Reis halte
 
  E13. Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers
 
  F1. Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
 
  F2. Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
 
  F3. Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
 
  F4. Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
 
  F5. Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting
 
  F6. Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
 
  F7. Keerverbod
 
  F8. Einde van alle door borden aangegeven verboden
 
  F9.Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden en adviezen op een electronisch signaleringsbord
 
  F10. Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie en waarom het bord wordt toegepast
 
  G1. Autosnelweg
 
  G2. Einde autosnelweg
 
  G3. Autoweg
 
  G4. Einde autoweg
 
  G5. Erf
 
  G6. Einde erf
 
  G7. Voetpad
 
  G8. Einde voetpad
 
  G9. Ruiterpad
 
  G10. Einde ruiterpad
 
  G11. Verplicht fietspad
 
  G12. Einde verplicht fietspad
 
  G12a. Fiets / bromfietspad
 
  G12b. Einde fiets/ bromfietspad
 
  G13. Onverplicht fietspad
 
  G14. Einde onverplicht fietspad
 
  H1. Bebouwde kom
 
  H2. Einde bebouwde kom
 
  J1.Slecht wegdek
 
  J2. Bocht naar rechts
 
  J3. Bocht naar links
 
  J4. S-bocht(en) eerst naar rechts
 
  J5. S-bocht(en) eerst naar links
 
  J6. Steile helling
 
  J7. Gevaarlijke daling
 
  J8. Gevaarlijk kruispunt
 
  J9. Verkeersplein
 
  J10. Overweg met overwegbomen
 
  J11. Overweg zonder overwegbomen
 
  J12. Overweg met enkel spoor
 
  J13. Overweg met twee of meer sporen
 
  J14. Tram (kruising)
 
  J15. Beweegbare brug
 
  J16. Werk in uitvoering
 
  J17. Rijbaanversmalling
 
  J18. Rijbaanversmalling rechts
 
  J19. Rijbaanversmalling links
 
  J20. Slipgevaar
 
  J21. Kinderen
 
  J22. Voetgangersoversteekplaats
 
  J23. Voetgangers
 
  J24. Fietsers en bromfietsers
 
  J25. Losliggende stenen
 
  J26. Kade of rivieroever
 
  J27. Groot wild
 
  J28. Vee
 
  J29. Tegenliggers
 
  J30. Laagvliegende vliegtuigen
 
  J31. Zijwind
 
  J32. Verkeerslichten
 
  J33. File
 
  J34. Ongeval
 
  J35. Slecht zicht door sneeuw, regen of mist
 
  J36. IJzel of sneeuw