Examen tussentijdse toets

De tussentijdse toets (T.T.T.) is een rijtest dat verloopt als een echt examen, afgenomen door een examinator van het CBR. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het praktijkexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen.

Een T.T.T. is niet verplicht, maar wel raadzaam. Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen, dat de slaagkans met een T.T.T. met twintig procent kan toenemen.

Om een T.T.T. te kunnen afleggen, moet u in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat. Wij adviseren u om de T.T.T. af te leggen als u ongeveer 2/3 van uw rijopleiding achter de rug heeft.

De Toets:
De T.T.T. duurt in totaliteit ca. 55 minuten. Een kwartier hiervan is gereserveerd voor de introductie met uw examinator en voor de toelichting op de uitslag na de toets. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoets volgens de officiële exameneisen.

Uitslag T.T.T.:
Na afloop van de toets krijgt u advies over de examenonderdelen waaraan u nog wat extra aandacht moet besteden. Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit. Samen met uw rij-instructeur kunt u dan gericht uw rijopleiding afronden. Als u een positief advies krijgt over het onderdeel "bijzondere verrichtingen" (parkeren, straatje keren, bochtje achteruit e.d.) levert het u een vrijstelling op voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgende praktijkexamen.

(INHOUD UITSLAGFORMULIER)

Procedure aanvraag Tussentijdse toets:
Voordat wij een T.T.T. kunnen aanvragen, dienen wij het volgende van u te ontvangen:

• Volledig ingevuld T.T.T.-aanvraagformulier.
• Eventueel lijst van data/tijden wanneer u verhinderd bent voor de T.T.T. Vereiste tarief.

Zodra wij alle benodigdheden voor de T.T.T. hebben ontvangen, zal onze administratieve team een geschikte datum voor u reserveren en het oproepformulier naar u toesturen.

De volgdende benodigdheden dient u mee te nemen op de dag van de toets:

• Het oproepformulier.
• Een wettelijk toegestaan geldig legitimatiebewijs.
• Geldig theoriecertificaat.