Examen praktijk BNOR

Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), voorheen staatsexamen:
Bij deze divisie doet iedereen examen die binnen vijf aanééngesloten jaren minimaal 4 keer gezakt is voor het praktijkexamen bij het CBR. De geruchten doen zich rond dat een BNOR examen gemakkelijker is dan een CBR examen, dit is absoluut niet waar. De eisen liggen namelijk wettelijk vast. Wel is er meer tijd beschikbaar. Het BNOR examen duurt 15 minuten langer dan het CBR examen. Dat biedt de gelegenheid de kandidaten meer op hun gemak te stellen voor en tijdens het praktijkexamen. Het BNOR examen wordt op een ander locatie afgenomen dan het CBR examen. De examencentra voor BNOR bevinden zich op een wat rustigere locatie.

Het praktijkexamen:
Het examen duurt in totaliteit ca. 70 minuten. Een kwartier hiervan is gereserveerd voor de introductie met uw examinator en voor de toelichting op de uitslag na het examen. Het examen is net als een CBR examen opgebouwd uit een ogentest, waarbij u het kenteken van een stilstaande auto moet oplezen op een afstand van 25 meter. Tevens zult u een aantal voorbereidings-en controlehandelingen uitvoeren op de lesauto. Tijdens de rit zal de examinator de extra tijd van 15 minuten gebruiken om u op uw gemak te stellen. De examinatoren houden rekening met nervositeit dat van grote invloed kan zijn op uw rijgedrag. Zij zullen de spanning zoveel mogelijk trachten te verminderen. Zonodig wordt de auto even langs de kant van de weg gezet om de zenuwen tot bedaren te brengen. De examinator zal u beoordelen op 10 examenonderdelen zoals, in,-en uitvoegen, gedrag op kruispunten, bijzondere verrichtingen enz. De 10 examenonderdelen worden weer gekoppeld met een aantal onderwerpen zoals kijkgedrag, snelheid, plaats op de weg enz. Na de rit zal de uitslag bekend worden gemaakt en een toelichting worden gegeven.

(INHOUD UITSLAGFORMULIER)

Geslaagd of gezakt:
Als u bent geslaagd, dan zal het CBR de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid elektronisch verzenden naar het Centraal Rijbewijzen Register. Op vertoon van uw legitimatiebewijs en in ruil van een pasfoto in kleur en het vereiste tarief kunt u bij uw gemeentehuis/stadhuis, de dag na het examen, uw rijbewijs aanvragen. U kunt het rijbewijs 5 werkdagen na aanvraag ophalen of bij spoed-aanvragen de volgende dag. Bent u gezakt, dan licht de examinator toe welke examenonderdelen onvoldoende waren. Uw rij-instructeur zal in de vervolglessen deze onderdelen extra in behandeling nemen

Procedure aanvraag praktijkexamen BNOR:
Voordat wij een BNOR examen kunnen aanvragen, dienen wij het volgende van u te ontvangen:

• Volledig ingevuld examen-aanvraagformulier (inclusief Eigen Verklaring).
• Eventueel een overzicht van data/tijden wanneer u verhinderd bent voor het examen.
• Vereiste examentarief.

Zodra wij alle benodigdheden voor het examen hebben ontvangen, zal onze administratieve team een geschikte examendatum voor u reserveren en het oproepformulier naar u toesturen.

De volgende benodigdheden dient u mee te nemen op de dag van het examen:

• Het oproepformulier.
• Een geldig theoriecertificaat.
• Een wettelijk toegestaan geldig legitimatiebewijs.
• Eventueel adviesformulier van uw tussentijdse toets.